எண் ஜோதிடம்

Predictions

எண் ஜோதிட பலன் - Numerology in Tamil

எண் ஜோதிட பலன் என்பது ஒருவரின் பெயரை எழுதி, அவ் எழுத்துக்குரிய எண்களை கூட்டல் செய்து வரும் எண்ணுக்கும், பிறந்த தேதிக்கும் உரிய பலனை அறிந்து கொள்வதாகும்.


எண் ஜோதிடம், தமிழ் ஜோதிடத்தில் ஒரு அங்கமாக இல்லையெனிலும் தமிழ் ஜோதிடர்கள் கடந்த சில வருடங்களாக எண் ஜோதிடம் பற்றி ஆலோசனை வழங்குகிறார்கள்.


எண் ஜோதிட பலன் உங்கள் பெயருக்கும், மற்றும் பிறந்த தேதி, மாதம், வருடம், பெயர் அனைத்தினையும் கொடுத்து வரும் எண்ணுக்கும் எவ்வாறு உள்ளது? பலனை இப்பொழுதே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.


Enter your name and date of birth, and get FREE Numerological predictions or En Jothida palan, online.

 
 

பெயர்

(Name as recorded on your birth certificate)

   

பிறந்த தேதி

 
   
Numerological predictions in Tamil
எண் ஜோதிட பலன் - Numerology in Tamil

எண் ஜோதிட பலன்

எண் ஜோதிடம்

ஜாதக பொருத்தம்

திருமண பொருத்தங்கள் தோச பொருத்தங்கள் அனைத்தினையும் இவ் இனைய தளம் வழியாக இப்பொழுதே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

திருமண பொருத்தம்

திருமண பொருத்தங்கள் தோச பொருத்தங்கள் அனைத்தினையும் Tamilsonline இனையம் வழியாக உடனுக்குடன் வழங்குகிறது.


ஆண், பெண் இருவரினதும் பிறந்த தேதி, நேரம், இடம் ஆகியவற்றை கொடுத்து ஜாதக பொருத்தம் உண்டா? தோஷம் இருப்பின் அவை இருவருக்கும் பொருந்துகிறதா? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Get your FREE Jathagam porutham, online
Tamilsonline.com இணைய தளத்தில் வழங்கப்படும் அனைத்து உடன் நிகழ் சேவைகளும் இலவசம்.
 
 

எண் ஜோதிட பொருத்தம்

numerology readings

எண் ஜோதிட பொருத்தம்

இருவருக்கிடையே உள்ள எண் ஜோதிட திருமண பொருத்தம் என்ன? இப்பொழுதே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

திருமணமாகாமல் சேர்ந்து வாழ விரும்புகிறவர்களுக்கும், எண் ஜோதிட பொருத்தம் எவ்வாறு உள்ளதென தெரிந்து கொள்ளலாம்.
free numerology readings
உடனுக்குடன் வழங்கப்படும் சகல சேவைகளும் Tamilsonline.com யில் இலவசம்.