சூ.உதயம்  06:18

சூ.மறைவு  18:28

மதுரை தமிழ் பஞ்சாங்கம்

Prev 27 Mar 2017 Next Monday
மீனாட்சி அம்மன் கோவில்,மதுரை.
இந்தியா
நேர மண்டலம்  
05.30 E கோடைநேரம் இல்லை

*

திதி

*

யோகம்

*

கரணம்

*

இராகு காலம்

*

இயம கண்டம்

*

குளிகை

*

நட்சத்திரம்

*

இராசி

*

சுப நேரம்

*

ஹோரை


தேய் பிறை
திதி
சதுர்த்தசி
அமாவாசை
00:00-10:44
10:44 முதல்
மதுரை தமிழ் பஞ்சாங்கம் - Madurai Panchangam
Provided by www.tamilsonline.com