தமிழ் ஜோதிடம்
          English      தமிழ்

ஜாதக பிரகாரம் அணிய வேண்டிய அதிர்ஷ்டம் தரும் இரத்தின கல்

இரத்தின கற்கள் என்றால் அனைத்துமே அதிர்ஷ்டம் தரும் கற்கள் ஆகும். ஆனால் தமிழ் ஜாதகப் பிரகாரம் அணிய வேண்டிய இரத்தின கல் எது என தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

இரத்தின கற்கள் என்றால் அனைத்துமே அதிர்ஷ்டம் தரும் கற்கள் ஆகும். ஆனால் தமிழ் ஜாதகப் பிரகாரம் அணிய வேண்டிய இரத்தின கல் எது என தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

ஒருவரின் ஜாதகப் பிரகாரம் தற்போது நடக்கும் திசை எது என்று அறிந்து அதற்கேற்றவாறு இரத்தின கல் ஒன்றினை தேர்ந்து எடுத்து, அக்கல்லினை சரியான முறையில் மோதிரத்தில் பதித்து அதனை அணிவதே சிறப்பாகும்.

இரத்தின கல் பதித்த நகை செய்யும் போது, நகையில் உள்ள கல்லின் நடுப் பாகம் உடலில் படுமாறு செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும். அத்துடன் கீறல் இல்லாத, வெடிப்பு இல்லாத, சுத்தமான கற்களை தெரிவு செய்ய வேண்டியது அவசியம்.

உங்கள் பிறந்த நேரம், தேதி, இடம் ஆகியவற்றை கொடுத்து, ஜாதகப் பிரகாரம் நடப்பு திசைக்கு உரிய கிரகத்திற்கு ஏற்றவாறு அணிய வேண்டிய இரத்தின கல் எது என்று இப்பொழுதே தெரிந்து அணிந்து கொள்ளுங்கள்.

அவசியம்*

பால்
   
நாடு
Processing  
       
 
      

கால சர்ப்ப தோஷம்

ஜாதகத்தில் ராகுவுக்கும் கேதுவுக்கும் இடையில் அனைத்து கிரகங்களும் இருக்கும் அமைப்பினை கால சர்ப்ப யோகம் என்றும் சொல்வர்.

கால சர்ப்ப தோஷம், பரிகாரம்

ஜாதகத்தில் ராகுவுக்கும் கேதுவுக்கும் இடையில் அனைத்து கிரகங்களும் இருக்கும் அமைப்பினை கால சர்ப்ப யோகம் என்றும் சொல்வர்.

உங்கள் ஜாதகத்தில் கால சர்ப்ப தோஷம் கிரக அமைப்பு உள்ளதா என தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

 

பெயர் பொருத்தம்

எண் ஜோதிட பிரகாரம் திருமணம் செய்ய விரும்பும் இருவருக்கிடையே உள்ள எண் ஜோதிட திருமண பொருத்தம் என்ன என்பதனை இப்பொழுதே அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

எண் ஜோதிட திருமணப் பொருத்தம்

எண் ஜோதிட பிரகாரம் திருமணம் செய்ய விரும்பும் இருவருக்கிடையே உள்ள எண் ஜோதிட திருமண பொருத்தம் என்ன என்பதனை இப்பொழுதே அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

இருவரின் பெயர் மற்றும் பிறந்த தேதிக்கு உரிய எண்கள், திருமண உறவின் பலன் பற்றி என்று சொல்கிறது. இலவசமாக தெரிந்து கொள்க.