தமிழ் ஜோதிடம்
          English      தமிழ்

நட்சத்திர பொருத்தம், நக்ஷத்ர பொருத்தம், தின பொருத்தம்

நட்சத்திர பொருத்தம் என்பது கணவன் மனைவி இருவரும், ஒருவர்கொருவர் தினமும் பரிமாறும் புரிந்துணர்வினை குறிக்கும் பொருத்தமாகும். தின பொருத்தம் என்றும் நக்ஷத்ர பொருத்தம் என்றும் அழைக்கப்படும் இப் பொருத்தமானது திருமண பொருத்தம் பார்க்க தேவையான 13 ஜாதக பொருத்தங்களில் ஒன்றாகும். நட்சத்திர பொருத்தம் உண்டா என தெரிந்து கொள்க. நட்சத்திர பொருத்தம் என்பது கணவன் மனைவி இருவரும், ஒருவர்கொருவர் தினமும் பரிமாறும் புரிந்துணர்வினை குறிக்கும் பொருத்தமாகும். தின பொருத்தம் என்றும் நக்ஷத்ர பொருத்தம் என்றும் அழைக்கப்படும் இப் பொருத்தமானது திருமண பொருத்தம் பார்க்க தேவையான 13 ஜாதக பொருத்தங்களில் ஒன்றாகும். நட்சத்திர பொருத்தம் உண்டா என தெரிந்து கொள்க.

தமிழ் ஜோதிட பிரகாரம் திருமண பொருத்தம் பார்த்து கொள்வதற்கு, பிறந்த நேரம், தேதி, இடம் அனைத்தும் சரியாக தெரிந்திருக்க வேண்டும். இவைகள் இல்லாமல் ஜாதகம் கணிக்க முடியாது. ஜாதகம் கணிக்காமல் ஜாதக பொருத்தம் பார்க்க முடியாது.

எனவே, பிறந்த நேரம் தெரிந்தவர்கள் எமது ஜாதக பொருத்தம் இணைப்பினை பயன்படுத்தி தமிழ் ஜோதிடத்தில் கூறியுள்ள அனைத்து பொருத்தங்களையும் தெரிந்து கொள்க. எண் ஜோதிடம் பார்பவர்கள் எமது எண் ஜோதிட திருமண பொருத்தம் எவ்வாறு உள்ளது என தெரிந்து கொள்ளலாம்.

நக்ஷத்ர பொருத்தம் மிக முக்கியமான பொருத்தங்களில் ஒன்றாக கருதப்பட இல்லை. எனினும் ஜாதகம் இல்லாதவர்கள், நட்சத்திரம் மட்டும் தெரிந்தவர்கள் கீழ் உள்ள நட்சத்திர அட்டவணை காண்பிக்கும் நட்சத்திரங்களில் உங்கள் நக்ஷத்திரம் எதுவோ அதனை தெரிவு செய்து நக்ஷத்ர பொருத்தம் உள்ளதா என தெரிந்து கொள்ளலாம். இலவசம்.

பெண்

ஆண்

 

 

ராசி பொருத்தம்

இராசி பொருத்தம் என்பது 13 வகையான திருமண பொருத்தங்களில் ஒன்று

இராசி பொருத்தம்

இராசி பொருத்தம் என்பது ஜாதக பொருத்தத்தில் பார்க்க வேண்டிய 13 வகையான திருமண பொருத்தங்களில் ஒன்று.

திருமண பொருத்தம் பார்க்க வேண்டிய ஆண், பெண் இருவரின் இராசிகளை தெரிவு செய்து, இராசி பிரகாரம் திருமண பொருத்தம் உண்டா? என தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இலவசம்.

இராசி பிரகாரம் திருமண பொருத்தம் உண்டா என தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
 

பெயர் பொருத்தம்

எண் ஜோதிட பிரகாரம் திருமணம் செய்ய விரும்பும் இருவருக்கிடையே உள்ள எண் ஜோதிட திருமண பொருத்தம் என்ன என்பதனை இப்பொழுதே அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

எண் ஜோதிட திருமணப் பொருத்தம்

எண் ஜோதிட பிரகாரம் திருமணம் செய்ய விரும்பும் இருவருக்கிடையே உள்ள எண் ஜோதிட திருமண பொருத்தம் என்ன என்பதனை இப்பொழுதே அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

இருவரின் பெயர் மற்றும் பிறந்த தேதிக்கு உரிய எண்கள், திருமண உறவின் பலன் பற்றி என்று சொல்கிறது. இலவசமாக தெரிந்து கொள்க.