தமிழ் ஜோதிடம்
          English      தமிழ்

பெயர் முதல் எழுத்து, குழந்தையின் நட்சத்திரப்படி பெயரின் ஆரம்ப எழுத்து

பெயர் முதல் எழுத்து எது என்பது குழந்தையின் நாம நட்சத்திரப்படி, நட்சத்திர நாம எழுத்து என அழைக்கப்படும் நாம அட்சரம் பிரகாரம் எது என்று இலவசமாக தெரிந்து கொள்க.

பெயர் முதல் எழுத்து எது என்பது குழந்தையின் நாம நட்சத்திரப்படி, நட்சத்திர நாம எழுத்து என அழைக்கப்படும் நாம அட்சரம் பிரகாரம் எது என்று இலவசமாக தெரிந்து கொள்க.

குழந்தைக்கு பெயர் சூட்டுவதானால், குழந்தை பிறந்த நேரத்திற்குரிய நட்சத்திரம் பாதம் இரண்டினையும் கணித்து, அதற்குரிய எழுத்தினையே பெயரின் முதல் எழுத்தாக வைக்க வேண்டும் என்பதனையே தமிழ் ஜோதிடம் வலியுறுத்துகிறது.

உதாரணமாக, அனுஷ நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்தில் பிறந்தவர்க்குரிய பெயர் " நி " என்ற எழுத்தில் ஆரம்பிக்க வேண்டும். " நி " என்ற எழுத்தில் ஆரம்பிக்கும் பெயர் " நித்தியானந்தன் ".

எமது உடன் நிகழ் பஞ்சாங்கத்தினை பயன்படுத்தி, தமிழ் ஜோதிட சாஸ்திர முறைப்படி உடனுக்குடன் கணித்து, குழந்தையின் நட்சத்திரம், பாதம், பெயரிற்குரிய அக்ஷரம் ஆகிய மூன்றையும் இங்கு தெரிவிக்கிறோம்.

பெயர் முதல் எழுத்து எந்த எழுத்தில் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என தெரிந்து கொள்ள குழந்தையின் பிறந்த இடம், தேதி, நேரத்தினை கொடுத்து, குழந்தையின் நட்சத்திரப்படி பெயரின் ஆரம்ப எழுத்து எது என இலவசமாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

பெயரின் முதல் எழுத்து எது, கணித்து கொள்க

அவசியம் *

பால்
   
நாடு
Processing