தமிழ் ஜோதிடம்
          English      தமிழ்

திதி, பிதுர் கர்மம் செய்யும் நாள், திதி பிரகாரம் வழிபட வேண்டிய தெய்வம்

திதி என்பது சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையே உள்ள தூரம். சிரார்த்த திதி, திதி பிரகாரம் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் அனைத்தினையும் நீங்களே கணித்து கொள்ளுங்கள்.

திதி என்றால் என்ன?

சூரியனும் சந்திரனும் அமாவாசை திதியில் 0° (0 பாகையில்) காணப்படுவார்கள். பின்பு சந்திரன் சூரியனிடம் இருந்து ஏறத்தாழ 12° சூரியனின் பார்வையில் இருந்து விலகிச் சென்று கொண்டிருக்கும். இவ்வாறு விலகி வளர்ந்து செல்லும்போது வளர்கின்ற பிறையினை வளர் பிறை அல்லது சுக்கில பட்சம் என்று கூறுவர்.

திதி என்பது சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையே உள்ள தூரம். சிரார்த்த திதி, திதி பிரகாரம் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் அனைத்தினையும் நீங்களே கணித்து கொள்ளுங்கள்.

விலகி செல்கின்ற சந்திரன் பதினைந்தாவது நாளான பௌர்ணமி அன்று சூரியனில் இருந்து 180° தூரத்தில் இருக்கும். அப்போது சூரியனின் முழுப்பார்வையும் சந்திரனின் மேல் விழுகின்றது. மீண்டும் பதினைந்தாவது நாளான அமாவாசை அன்று அடுத்த 180° தூரத்தில் இருக்கும். அமாவாசை திதியன்று பூமியில் இருப்போருக்கு சந்திரன் தென்படாது. இவ்வாறு விலகி மறைந்து போகும் நாட்களை தேய் பிறை அல்லது கிருஷ்ண பட்சம் என்பர்.

இவ்வாறு மொத்தம் முப்பது திதிகளை கணக்கிடலாம். தமிழ் ஜோதிடம் ஒவ்வொரு திதிக்கும் ஒரு அதிபதி உண்டு என கூறுகிறது. அத்துடன், எந்த ஒரு திதியில் என்ன செய்யலாம், என்ன செய்ய கூடாது என்றும் தமிழ் ஜோதிடம் கூறுகிறது.

திதி பிரகாரம் வழிபட வேண்டிய தெய்வம்

நீங்கள் பிறந்த நேரத்திற்குரிய திதியினை அறிந்து கொண்டு அத் திதியின் அதிபதியை வணங்குவதே சிறப்பாகும். அவ்வாறு திதியின் அதிபதியை வணங்குவதனால், பிறந்த நேரத்திற்குரிய திதியன்று வணங்குவதே அதிலும் சிறப்பாகும்.

பிதுர் கர்மம் செய்ய உகந்த நாள்

திதி அல்லது திவசம் என்பது இறந்த உறவினர்கள், முன்னோர்களுக்கு ஒவ்வொரு வருடமும் ஈமக்கிரியை செய்து நினைவு கூறும் தினம் ஆகும். ஒருவர் இறந்த ஆங்கிலத் தேதி மாதம் வருடம் நேரத்தை கொண்டு அவருடைய இறந்த திதியை தமிழ் நாட்காட்டி பிரகாரம் கணித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இறந்து போன உறவினர்களுக்கு அவர்கள் எந்த திதியில் இறந்தார்களோ அத் திதியில் பிதுர் கர்மம் செய்வது தமிழ் பண்பாட்டில் மிக முக்கியமானது.

உலகில் எந்த ஒரு இடமானாலும், எந்த ஒரு தேதிக்கும், நேரத்திற்கும், உரிய திதியினையும் அத் திதியின் அதிபதியினையும் இலவசமாக இவ் இணைய தளம் வழியாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

அவசியம் *

நாடு
  Processing