சூ.உதயம்  05:56

சூ.மறைவு  18:33

மதுரை தமிழ் பஞ்சாங்கம்

Prev 22 May 2019 Next Wednesday
மீனாட்சி அம்மன் கோவில்,மதுரை.
இந்தியா
நேர மண்டலம்  
05.30 E கோடைநேரம் இல்லை

*

திதி

*

யோகம்

*

கரணம்

*

இராகு காலம்

*

இயம கண்டம்

*

குளிகை

*

நட்சத்திரம்

*

இராசி

*

சுப நேரம்

*

ஹோரை


தேய் பிறை
திதி
திருதியை
சதுர்த்தி
00:00-01:55
01:55 onwards
Madurai Panchangam
https://www.tamilsonline.com