தமிழ் ஜோதிடம்
          English      தமிழ்

எண் ஜோதிட பொருத்தம், பெயர் பொருத்தம், எண் ஜோதிட திருமண பொருத்தம்

எண் ஜோதிட பொருத்தம் என்பது பெயர் பொருத்தம், பிறந்த தேதி பொருத்தம் இரண்டுக்கும் உரிய எண் சோதிட திருமண பொருத்தம் ஆகும். உங்கள் இருவருக்கும் பொருத்தம் பார்.

எண் ஜோதிட பொருத்தம் என்பது பெயர் பொருத்தம், பிறந்த தேதி பொருத்தம் இரண்டுக்கும் உரிய, எண் சோதிட திருமண பொருத்தம் ஆகும். உங்கள் இருவருக்கும் பொருத்தம் பார்.

எண் சோதிடம் பிரகாரம் திருமண பொருத்தம் பார்க்க இருவரினது பெயர் கூட்டு எண், பிறந்த தேதி கூட்டு எண் ஆகிய இரண்டு எண்ணிற்கும் உரிய, எண் ஜோதிட திருமண பொருத்தம் என்ன என்பதனை இப்பொழுதே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

இருவரின் பிறந்த தேதி, மாதம், வருடத்தினை சேர்த்து வரும் கூட்டு என்ங்கல் மற்றும் பெயர் கூட்டு எண்கள் இடையே உள்ள திருமண உறவின் பலனை இலவசமாக தெரிந்து கொள்க.

திருமணமாகாமல் சேர்ந்து வாழ விரும்புகிறவர்களுக்கும், எண் ஜோதிட பொருத்தம் எவ்வாறு உள்ளதென தெரிந்து கொள்ளலாம். உங்கள் இருவரினதும் பெயர், பிறந்த தேதி ஆகியவற்றை கொடுத்து எண் சாஸ்திர பிரகாரம் திருமண பொருத்தம் எவ்வாறு உள்ளது என்பதனை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

உங்கள் பிறந்த தேதி மற்றும் பெயரினை ஆங்கிலத்தில் இடைவெளி இல்லாமல் பிறப்பு அத்தாட்சி பத்திரத்தில் உள்ளவாறு கொடுத்து எண் கணித ஜோதிட திருமண பொருத்தம், திருமண பெயர் பொருத்தம் ஆகிய இரு பலன்களும் எண் சோதிடம் பிரகாரம் என்ன என்று இலவசமாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

உங்கள் விபரம்
பெயர்
   
பிறந்த தேதி
     
மற்றவரின் விபரம்
பெயர்
   
பிறந்த தேதி
     

ஜாதக பொருத்தம்

திருமண பொருத்தம் பார்க்க தேவையான ஜாதக பொருத்தம் உண்டா? அத்துடன் தோஷம் இருப்பின் அவை இருவருக்கும் பொருந்துகிறதா? இப்பொழுதே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இலவசம்.

ஜாதக பொருத்தம், திருமண பொருத்தம் விளக்கம்

திருமண பொருத்தம் பார்க்க தேவையான ஜாதக பொருத்தம் உண்டா? அத்துடன் தோஷம் இருப்பின் அவை இருவருக்கும் பொருந்துகிறதா? இப்பொழுதே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இலவசம்.

 

ராசி பொருத்தம்

இராசி பொருத்தம் என்பது 13 வகையான திருமண பொருத்தங்களில் ஒன்று

இராசி பொருத்தம்

இராசி பொருத்தம் என்பது ஜாதக பொருத்தத்தில் பார்க்க வேண்டிய 13 வகையான திருமண பொருத்தங்களில் ஒன்று.

திருமண பொருத்தம் பார்க்க வேண்டிய ஆண், பெண் இருவரின் இராசிகளை தெரிவு செய்து, இராசி பிரகாரம் திருமண பொருத்தம் உண்டா? என தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இலவசம்.

இராசி பிரகாரம் திருமண பொருத்தம் உண்டா என தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.