மனையடி சாஸ்திரம் குழி கணக்கு, வீட்டின் நீளம் அகலம் அளவுகள், ஆயாதி எண், ஆயாதி பலன், ஆயாதி பொருத்தம், வாஸ்து பற்றி தெரிந்து கொள்க.

மனையடி சாஸ்திரம்

மனையடி சாஸ்திரம் என்பது, ஒரு வீட்டின் நீள அகலத்தினை நிர்ணயிக்கும் ஒரு கணித முறையாகும். இதனை மனையடி சாஸ்திரம் அடி கணக்கு, குழி கணக்கு என்றும் அழைப்பர்.

மனையடி சாஸ்திரம் பார்ப்பது எப்படி என்று தெரிந்து கொள்ள, உங்கள் பிறந்த நேரம், தேதி, இடம், வீட்டின் வெளி அளவு நீளம் அகலம் ஆகியவற்றை உள்ளிட்டு இலவசமாக கணித்து கொள்ளவும்.

வீட்டின் நீளம் அகலம் அளவின் ஆயாதி எண், நீங்கள் பிறந்த நட்சத்திரத்தின் எண், இரண்டுக்கும் மனையடி சாஸ்திரம் கூறும் மனை பொருத்தம் உண்டா? தெரிந்து கொள்க.

மனையடி சாஸ்திரம் அளவுகள் என்பது, வீட்டின் வெளி அளவு அதாவது ஒரு வீட்டின் நீள அகலம் எதுவோ, அந்த அளவுகளின் பலன்கள் எவ்வாறு இருக்கும் என அறிந்து கொள்ளும் ஒரு கணித முறையாகும்.

மனையடி சாஸ்திரம் குழி கணக்கு, வீட்டின் நீளம் அகலம் அளவுகள், ஆயாதி எண், ஆயாதி பலன், ஆயாதி பொருத்தம், வாஸ்து பற்றி தெரிந்து கொள்க.

ஆயாதி பொருத்தம்

திருமண பொருத்தம் பார்த்து மனையாளை முடிவு செய்வது கொள்வது போல், குடியிருக்க போகும் மனைக்கும் மனையாளுக்கும் நட்சத்திர பொருத்தம் பார்க்கும் இம் முறையினை ஆயாதி பொருத்தம், மற்றும் மனை பொருத்தம் என்றும் அழைப்பர்.

ஆகாசத்தில் உயிர் அணுக்கள் எங்கும் நீக்கமற நிறைந்திருப்பதாக வாஸ்து சாஸ்திரம் கூறுகிறது. இந்த அணுவை மூல அலகாகக் கொண்டு அதன் விரிவுகளை, ஆக்கங்களை அங்குலம், தாளம், முழம் என்ற பல்வேறு பெயருடைய அளவு கோல்கள் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

அந்த அளவுகளைக் கொண்டே, மாந்தர் வாழும் கட்டிடங்களையும், கோவில் கருவறைகளையும், கோவில் விரிவுகளையும் அளவிட்டுச் செய்து வருவதாயிற்று.

இத்தகைய கட்டுக்குள் அடங்கிய இடங்களில் இயற்கையின் ஆற்றல் நிரம்ப அதன் தாக்கத்தால் மனித வாழ்வினை வளப்படுத்துகிறது என்றும் அறியலாயிற்று.

வாடகை வீடு ஆனாலும் சரி, சொந்த வீடு ஆனாலும் சரி, மனை பொருத்தம் பார்த்து பயன் பெறுங்கள். உங்கள் ஆன்மத் துடிப்பலைகளுக்கும் நீங்கள் குடியிருக்க விரும்பும் கட்டிடத்தின் துடிப்பலைகளுக்கும் உள்ள பொருத்தத்தினை இப்பொழுதே இவ் வலைய பக்கத்தின் ஊடாக இலவசமாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

மனைக்கும் மனைவிக்கும் ஆயாதி கணித பிரகாரம் உள்ள பொருத்தம் எவை? எமது மனையடி சாஸ்திரம் கணிப்பின் முடிவுகளில் எவையெல்லாம் அடங்கும் என விபரிக்கும் மாதிரி வடிவம் ஒன்றை கீழே கொடுத்துள்ளோம்.

பொருத்தம் முடிவுகள் மாதிரி வடிவம்

நட்சத்திரம் மகம்
ஆயாதி எண் 190
ஆயாதி பொருத்தம்
இலாபம் விரயம்
இராசி நட்சத்திரம்
பாலினம் பூதம்
வாரம் திதி
அம்சம் யோனி
பருவம் பர்யாயம்

பொருத்தம்    மத்திமம்    பொருத்தம் இல்லை

ஆயாதி பொருத்தம், அதாவது மனை பொருத்தம் உள்ளதா? அறிந்து கொள்ளவும்.

ஆயாதி கணிதம்

வாஸ்து சாஸ்திரம் பல பொதுவான முறைகளை கூறியிருந்தாலும், வீட்டின் நீளம் அகலம் பற்றிய அளவுகள் என்று வரும்போது மனையடி சாஸ்திரம் கூறும் ஆயாதி கணிதம் பிரகாரம் ஆயாதி பொருத்தம், குழி கணக்கு பார்த்து நீளம் அகலம் முடிவு செய்வதே நன்று.

அவசியம் *
பெயர்
பால்
  
நாடு
  Processing
       
 
 
     

கால சர்ப்ப தோஷம்

இலவச ஜோதிடம்
ஜாதகத்தில் ராகுவுக்கும் கேதுவுக்கும் இடையில் அனைத்து கிரகங்களும் இருக்கும் அமைப்பினை கால சர்ப்ப யோகம் என்றும் சொல்வர்.

கால சர்ப்ப தோஷம், பரிகாரம்

ஜாதகத்தில் ராகுவுக்கும் கேதுவுக்கும் இடையில் அனைத்து கிரகங்களும் இருக்கும் அமைப்பினை கால சர்ப்ப யோகம் என்றும் சொல்வர்.

உங்கள் ஜாதகத்தில் கால சர்ப்ப தோஷம் கிரக அமைப்பு உள்ளதா? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

காலசர்ப்ப தோஷ பரிகாரம், தெரிந்து கொள். உங்கள் ஜாதகத்தில் கால சர்ப்ப தோஷம் கிரக அமைப்பு உள்ளதா என தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
 

பெயர் பொருத்தம்

இலவச ஜோதிடம்
திருமணம் செய்ய விரும்பும் இருவருக்கிடையே உள்ள எண் ஜோதிட திருமண பொருத்தம் என்ன என்பதனை இப்பொழுதே அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

எண் ஜோதிட திருமணப் பொருத்தம்

எண் ஜோதிடம் பிரகாரம் எண் ஜோதிட திருமண பொருத்தம் உண்டா?

இருவரின் பெயர் மற்றும் பிறந்த தேதிக்கு உரிய எண்கள், திருமண உறவின் பலன் பற்றி இலவசமாக தெரிந்து கொள்க.

பெயர் மற்றும் பிறந்த தேதிக்கு உரிய எண்கள், திருமண உறவின் பலன் பற்றி என்று சொல்கிறது. இலவசமாக தெரிந்து கொள்க. பெயர் பொருத்தம்