நட்பு பொருத்தம், நண்பன் மற்றும் சிநேகிதம் பொருத்தம் எப்படி உள்ளது, உங்கள் பிறந்த நேரம், தேதி, இடம் ஆகியவற்றை கொடுத்து அறியவும்.

உங்கள் விபரம்
நாடு
  Processing
 
   
 
 
     
நண்பரின் விபரம்
நாடு
  Processing
 
   
 
 
     
 

நட்பு பொருத்தம் என்பது இருவரினது ஜாதகத்தினை தனித் தனியாகவும், சேர்த்தும் பார்த்து இருவரினது ஜாதகமும் ஜோதிட ரீதியில் ஒன்றுக்கொன்று பொருந்துகிறதா என தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

நட்பு பொருத்தம், நண்பன் மற்றும் சிநேகிதம் பொருத்தம் எப்படி உள்ளது

நட்பு, சிநேகிதம் என்பது எந்த ஒரு நிபந்தனைக்கும் கட்டுப்படாதது, தன்னிச்சையானது. எவர் ஒருவர், எம்மோடு நெருக்கமாக பழகி, எமக்கு துன்பம் ஏற்படும்போது தானாக வந்து உதவுகிறாரோ அல்லது துக்கத்தில் பங்கு பெறுகிறாரோ, அவரே தான் நண்பர்.

ஆதலால், எமக்கு அப்படி ஒரு நிலைமை ஏற்படும் வரை, எமது நண்பன் யார் என்பது தெரியாது. எனவே, அப்படி ஒரு காலம் வரும் வரை காத்திருக்காமல் நீங்கள் யாரை நண்பன் என மனதில் கருதுகிறீர்களோ உங்கள் இருவரினதும் பிறந்த நேரம், தேதி, இடம் ஆகியவற்றை கொடுத்து ஜோதிட ரீதியில் சிநேகிதம் வைத்து கொள்ளலாமா என நட்பு பொருத்தத்தினை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

ராசி பொருத்தம்

இலவச ஜோதிடம்
இராசி பொருத்தம் என்பது 13 வகையான திருமண பொருத்தங்களில் ஒன்று

இராசி பொருத்தம்

இராசி பொருத்தம் என்பது தமிழ் ஜோதிடம் அறிவுறுத்தும் 13 வகையான ஜாதக பொருத்தங்களில் ஒன்று.

இருவருக்கும், இராசி பிரகாரம் திருமண பொருத்தம் உண்டா? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

திருமண இராசி பொருத்தம் ராசி பிரகாரம் திருமண பொருத்தம் உண்டா என தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
 

பெயர் பொருத்தம்

இலவச ஜோதிடம்
எண் ஜோதிட பிரகாரம் திருமணம் செய்ய விரும்பும் இருவருக்கிடையே உள்ள எண் ஜோதிட திருமண பொருத்தம் என்ன என்பதனை இப்பொழுதே அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

எண் ஜோதிட திருமணப் பொருத்தம்

எண் ஜோதிடம் பிரகாரம் எண் ஜோதிட திருமண பொருத்தம் உண்டா?

இருவரின் பெயர் மற்றும் பிறந்த தேதிக்கு உரிய எண்கள், திருமண உறவின் பலன் பற்றி இலவசமாக தெரிந்து கொள்க.

பெயர் மற்றும் பிறந்த தேதிக்கு உரிய எண்கள், திருமண உறவின் பலன் பற்றி என்று சொல்கிறது. இலவசமாக தெரிந்து கொள்க. பெயர் பொருத்தம்