எண் ஜோதிடம் எனும் பெயர் எண் கணித ஜோதிடம் மற்றும் பிறந்த தேதி கூட்டு எண் ஜோதிடம் கூறும், எண் ஜோதிட பலன்கள் என்ன, தெரிந்து கொள்க.

பெயர் எண் ஜோதிடம் என்பது ஆங்கில எழுத்தில் உங்கள் பெயரினை கொடுத்து அவ் எழுத்துக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் உரிய எண்களை கூட்டி, அப் பெயர் கூட்டு எண் பலன் என்ன என்று தெரியபடுத்தும் ஜோதிடமாகும்.

எண் ஜோதிடம் எனும் பெயர் எண் கணித ஜோதிடம் மற்றும் பிறந்த தேதி கூட்டு எண் ஜோதிடம் கூறும், எண் ஜோதிட பலன்கள் என்ன, தெரிந்து கொள்க.

கூட்டு எண் ஜோதிடம் என்பது பிறந்த தேதி, மாதம், வருடம் ஆகியவற்றை கூட்டி வரும் எண்ணுக்கு உரிய எண் கணித ஜோதிடம் பலன்கள் கூறும் ஜோதிடம் ஆகும்.

எண் ஜோதிடம்

எண் ஜோதிடம், தமிழ் ஜோதிடத்தில் ஒரு அங்கமாக இல்லையெனிலும் தமிழ் ஜோதிடர்கள் கடந்த சில வருடங்களாக எண் ஜோதிடம் பற்றி ஆலோசனை வழங்குகிறார்கள்.

எண் சோதிடம் பல கிரேக்க அறிஞர்களால் ஆராய்ந்து எழுதபட்டாலும் அவற்றில் சிறந்த முறையில் பலன்களை விளக்கமாக தெரிவிக்கும் நூலில் இருந்து அவற்றை மொழி பெயர்த்து இங்கு கொடுத்துள்ளோம்.

எண் ஜோதிட பலன்

எண் ஜோதிட பலன் உங்கள் பெயருக்கும், மற்றும் பிறந்த தேதி, மாதம், வருடம், பெயர் அனைத்தினையும் கொடுத்து வரும் எண்ணுக்கும் எவ்வாறு உள்ளது? பலனை இப்பொழுதே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

உங்கள் பிறந்த தேதி மற்றும் பெயரினை ஆங்கிலத்தில் இடைவெளி இல்லாமல் பிறப்பு அத்தாட்சி பத்திரத்தில் உள்ளவாறு கொடுத்து, எண் கணிதம் ஜோதிடம் பலன்கள் என்ன என்று இலவசமாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

பெயர்
   
பிறந்த தேதி
   
பிறந்த தேதி, மாதம், வருடம், பெயர் அனைத்தினையும் கொடுத்து வரும் எண்ணுக்கும் எவ்வாறு உள்ளது? பலனை இப்பொழுதே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

நட்சத்திர பொருத்தம்

இலவச ஜோதிடம்
திருமண பொருத்தம் பார்க்க வேண்டிய ஆண், பெண் இருவரின் நட்சத்திரங்களை தெரிவு செய்து, நட்சத்திர பிரகாரம் திருமண பொருத்தம் உண்டா? தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இலவசம்.

நட்சத்திர பிரகாரம் திருமண பொருத்தம்

நட்சத்திர பொருத்தம் என அழைக்கப்படும் தின பொருத்தம், திருமண பொருத்தங்களில் ஒன்றாகும்.

நட்சத்திர பிரகாரம் திருமண பொருத்தம் உண்டா? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

நட்சத்திர பிரகாரம் திருமண பொருத்தம் உண்டா.
 

பெயர் பொருத்தம்

இலவச ஜோதிடம்
திருமணம் செய்ய விரும்பும் இருவருக்கிடையே உள்ள எண் ஜோதிட திருமண பொருத்தம் என்ன என்பதனை இப்பொழுதே அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

எண் ஜோதிட திருமணப் பொருத்தம்

எண் ஜோதிடம் பிரகாரம் எண் ஜோதிட திருமண பொருத்தம் உண்டா?

இருவரின் பெயர் மற்றும் பிறந்த தேதிக்கு உரிய எண்கள், திருமண உறவின் பலன் பற்றி இலவசமாக தெரிந்து கொள்க.

பெயர் மற்றும் பிறந்த தேதிக்கு உரிய எண்கள், திருமண உறவின் பலன் பற்றி என்று சொல்கிறது. இலவசமாக தெரிந்து கொள்க. பெயர் பொருத்தம்