தமிழ் பஞ்சாங்கம்

தமிழ் பஞ்சாங்கம் என கூறும்போது, அவற்றில் திருக்கணித பஞ்சாங்கம், வாக்கிய பஞ்சாங்கம் என இரு வகை உண்டு. இன்றைய, நாளைய நாள் தமிழ் பஞ்சாங்கம் எந்த ஊர், தேதிக்கு தேவையோ அதனை கணிக்க.

அவசியம் *
நாடு
  Busy
       
 
     

இங்கு நாம் வழங்கும் பஞ்சாங்கம் திருக்கணித முறைப்படி கணிக்கபட்ட பஞ்சாங்கமாகும். இத் தமிழ் பஞ்சாங்கம் வழங்கும் கணிப்புகள் பல, அவையாவன திதி, யோகம், கரணம், இராகு காலம், இயம கண்டம், குளிகை, நட்சத்திரம், இராசி, சுப நேரம், ஹோரை, மற்றும் கிரக நிலைகள் என்பனவாகும்.

நீங்களே பஞ்சாங்கம் கணித்து கொள்ளுங்கள்

தமிழ் பஞ்சாங்கம் கணிப்பு

கீழ் உள்ள தொங்கு பட்டியலில் உங்கள் ஊர் பஞ்சாங்கம் இல்லையெனில், இன்றைய நாள் தமிழ் பஞ்சாங்கம் கணிப்பு எந்த ஊர், தேதிக்கு தேவையோ அதனை இங்கு இலவசமாக கணித்து கொள்ளுங்கள்.

பஞ்சாங்கம் ஜோதிடத்தின் மூலக் கணிப்பாகும். வாக்கிய பஞ்சாங்கத்திற்கும் திருக்கணித பஞ்சாங்கத்திற்கும் அதிகபட்சமாக 6 மணி 48 நிமிசம் வரை வித்தியாசம் உண்டு.

சாஸ்திர சம்பிரதாயங்கள் முறையினை கடைப்பிடிக்கும் கோவில்களில் வாக்கிய பஞ்சாங்கமே பயன்படுத்தப்படுகிறது. மற்றும்படி ஜோதிட கணிப்புகள் அனைத்தும் திருக்கணித பஞ்சாங்கம் முறையினை கடைப்பிடித்து கணிக்கப்படுகிறது.

தமிழ் பஞ்சாங்கம் என கூறும்போது, அவற்றில் திருக்கணித பஞ்சாங்கம், வாக்கிய பஞ்சாங்கம் என இரு வகை உண்டு.

தினமும் நாம் பார்க்கும் திதி, யோகம், கரணம் போன்றவற்றை அறிந்து கொள்வதற்கும், நாள் நட்சத்திரம் பார்த்து நல்ல காரியம் செய்வதற்கும், ஜோதிட பலன் அறிவதற்கு தேவையான கிரக அமைப்புகளை தெரிந்து கொள்வதற்கும் உள்ளூர் பஞ்சாங்கம் தேவைப்படுகிறது.

தமிழ் பஞ்சாங்கம் இடத்திற்கு இடம் வேறுபடும், ஏனெனில் பஞ்சாங்கம் கணிப்புகள் எந்த ஒரு இடத்தின் அட்ச, தீர்க்க ரேகைக்கும், தேதிக்கும், நேரத்திற்கும் கணிக்கப்படுகிறதோ, அவ் இடத்திற்கே அப் பஞ்சாங்கம் பயனுள்ளதாகும். வேறு இடங்களுக்கு பொருந்தாது.

சர்வதேச தமிழ் பஞ்சாங்கம் 2024

செவ்வாய் தோஷம்

இலவச ஜோதிடம்
உங்கள் ஜாதகத்தில் தோசங்கள் இருக்கிறதா, தெரிந்து கொள்க.

செவ்வாய் தோசம், சர்ப்ப தோஷம்

செவ்வாய் தோஷம், சர்ப்ப தோஷம் இரண்டும் ஜாதக பொருத்தத்தில் முக்கியமான மாங்கல்ய தோச பொருத்தங்கள் ஆகும்.

உங்கள் ஜாதகத்தில் தோசங்கள் இருக்கிறதா, தெரிந்து கொள்க.

உங்கள் ஜாதகத்தில் மாங்கல்ய தோசங்கள் இருக்கிறதா, தெரிந்து கொள்க.
 

பெயர் பொருத்தம்

இலவச ஜோதிடம்
எண் ஜோதிட பிரகாரம் திருமண பொருத்தம் என்ன? அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

எண் ஜோதிட திருமணப் பொருத்தம்

எண் ஜோதிடம் பிரகாரம் எண் ஜோதிட திருமண பொருத்தம் உண்டா?

இருவரின் பெயர் மற்றும் பிறந்த தேதிக்கு உரிய எண்கள், திருமண உறவின் பலன் பற்றி இலவசமாக தெரிந்து கொள்க.

பெயர் மற்றும் பிறந்த தேதிக்கு உரிய எண்கள், திருமண உறவின் பலன் பற்றி என்று சொல்கிறது. இலவசமாக தெரிந்து கொள்க. பெயர் பொருத்தம்