ஜாதக பொருத்தம்

ஜாதக பொருத்தம் எனும் முக்கிய திருமண பொருத்தம், செவ்வாய், சர்ப்ப தோசம் அனைத்தினையும் சிறந்த முறையில் இலவசமாக பார்க்க.

ஜாதக பொருத்தம் மட்டும் பார்க்க வேண்டும் எனின், ஆண், பெண் இருவரினது ஜாதகத்தினை தனித் தனியாகவும், சேர்த்தும் பார்த்து இரு ஜாதகமும் ஒன்றுக்கொன்று பொருந்துகிறதா என தெரிந்து கொள்க.

ஜாதக பொருத்தம் என்பது இரு ஜாதகங்கள் இடையே உள்ள கிரக அமைப்புகள் திருமண வாழ்வுக்கு ஏற்றவாறு உள்ளதா என அலசி ஆராய்ந்து தெரிந்து கொள்வதாகும்.

ஜாதக பொருத்தம் எனும் முக்கிய திருமண பொருத்தம், செவ்வாய், சர்ப்ப தோசம் அனைத்தினையும் சிறந்த முறையில் இலவசமாக பார்க்க.

ஜாதகம் பார்த்தல் என்பதனை, ஜாதக, கல்யாண, திருமண, விவாக, ஜோடி, சாதக, கிரக பொருத்தம் என்றும் குறிப்பு பார்த்தல் எனவும் பலவாறு அழைப்பர்.

பெற்றோர்களால் நிற்சயம் செய்கிற வரமானாலும் சரி, காதலித்து திருமணம் செய்வதானாலும் சரி, தமிழ் ஜோதிடம் பிரகாரம் சிறந்த திருமண பொருத்தம் பார்த்து திருமணம் செய்வது தமிழரின் பாரம்பரிய முறையாகும்.

திருமண பொருத்தம்

திருமண பொருத்தம் என்று கூறுவது ஜாதக பொருத்தம் பார்த்தல் மட்டும் இல்லாமல், கல்வி, தொழில் என பல கோணங்களில் பொருத்தம் பார்பதனை குறிக்கும். திருமண பொருத்தம் பார்ப்பது எப்படி? Online யில் நீங்களே பொருத்தம் பார்க்கலாம்.

முக்கிய திருமண பொருத்தம் என கூறப்படும் இரச்சு, கணம், நாடி ஆகியவற்றையும், மற்றும் ஸ்திரீ தீர்க்கம், யோனி, இராசி, இராசி அதிபதி, வசியம் (வசீகரம்), தினம் (நட்சத்திரம்), வேதை, விருட்சம், ஆயுள், மகேந்திரம் ஆகிய பொருத்தங்களையும் இப்பொழுதே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

திருமண பொருத்தம் அட்டவணை என்பது பலவிதமான பொருத்தங்களை உள்ளடக்கியது. அவற்றில் இரச்சு, கணம், நாடி ஆகியவை மிக முக்கிய திருமண பொருத்தங்கள் என கூறலாம்.

சிறந்த திருமண பொருத்தம் பார்க்க, திருமண பொருத்தம் அட்டவணை தரும் பொருத்தங்கள் மற்றும் தோஷங்கள் அனைத்தினையும் ஆராய்ந்து முடிவு எடுக்க வேண்டும்.

திருமண பொருத்தம் விளக்கம்

மேலும் மாங்கல்ய தோஷம், சர்ப்ப தோஷம், செவ்வாய் தோஷம் உண்டா என அறிந்து, அவை இருப்பின் அவற்றின் பொருத்தத்தினையும் இவ் வலைய பக்கத்தில் உடனுக்குடன் அலசி ஆராய்ந்து கொடுக்கிறோம்.

அத்துடன் திருமண பொருத்தம் விளக்கம் மற்றும் திருமண பொருத்தம் அட்டவணை என சகலவற்றையும் உங்கள் பார்வைக்கு கொடுக்கிறோம்.

திருமண பொருத்தம் முடிவுகள்

ஆண், பெண் இருவரினதும் பிறந்த தேதி, நேரம், இடம் ஆகியவற்றை கொடுத்து தமிழ் ஜோதிட ரீதியில் திருமண பொருத்தம் பார்க்க தேவையான ஜாதக பொருத்தம் உண்டா? அத்துடன் தோஷம் இருப்பின் அவை இருவருக்கும் பொருந்துகிறதா? திருமண பொருத்தம் முடிவுகள் எப்படி உள்ளது இப்பொழுதே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

ஆண், பெண் இருவரினதும் பிறந்த தேதி, நேரம், இடம் ஆகியவற்றை கொடுத்து தமிழ் ஜோதிட ரீதியில் திருமண பொருத்தம் பார்க்க தேவையான ஜாதக பொருத்தம் உண்டா? அத்துடன் தோஷம் இருப்பின் அவை இருவருக்கும் பொருந்துகிறதா? திருமண பொருத்தம் முடிவுகள் எப்படி உள்ளது இப்பொழுதே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

பெண்
நாடு
  free horoscope matching
 
   
 
 
     
ஆண்
நாடு
  free horoscope matching
 
       
 
 
     
 

நட்சத்திர பொருத்தம்

இலவச ஜோதிடம்
திருமண பொருத்தம் பார்க்க வேண்டிய ஆண், பெண் இருவரின் நட்சத்திரங்களை தெரிவு செய்து, நட்சத்திர பிரகாரம் திருமண பொருத்தம் உண்டா? தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இலவசம்.

நட்சத்திர பிரகாரம் திருமண பொருத்தம்

நட்சத்திர பொருத்தம் என அழைக்கப்படும் தின பொருத்தம், திருமண பொருத்தங்களில் ஒன்றாகும்.

நட்சத்திர பிரகாரம் திருமண பொருத்தம் உண்டா? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

நட்சத்திர பிரகாரம் திருமண பொருத்தம் உண்டா.
 

பெயர் பொருத்தம்

இலவச ஜோதிடம்
எண் ஜோதிட பிரகாரம் திருமணம் செய்ய விரும்பும் இருவருக்கிடையே உள்ள எண் ஜோதிட திருமண பொருத்தம் என்ன என்பதனை இப்பொழுதே அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

எண் ஜோதிட திருமணப் பொருத்தம்

எண் ஜோதிடம் பிரகாரம் எண் ஜோதிட திருமண பொருத்தம் உண்டா?

இருவரின் பெயர் மற்றும் பிறந்த தேதிக்கு உரிய எண்கள், திருமண உறவின் பலன் பற்றி இலவசமாக தெரிந்து கொள்க.

பெயர் மற்றும் பிறந்த தேதிக்கு உரிய எண்கள், திருமண உறவின் பலன் பற்றி என்று சொல்கிறது. இலவசமாக தெரிந்து கொள்க. பெயர் பொருத்தம்