எண் ஜோதிட பொருத்தம்

எண் ஜோதிட பொருத்தம் எனும் பெயர் பொருத்தம், பிறந்த தேதி பொருத்தம் இரண்டுக்கும் உரிய, எண் கணித ஜோதிட திருமண பொருத்தம் பார்க்க.

எண் சோதிடம் பிரகாரம் திருமண பொருத்தம் பார்க்க இருவரினது பெயர் கூட்டு எண், பிறந்த தேதி கூட்டு எண் ஆகிய இரண்டு எண்ணிற்கும் உரிய, எண் ஜோதிட திருமண பொருத்தம் என்ன என்பதனை இப்பொழுதே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

பெயர் பொருத்தம்

பெயர் பொருத்தம் பார்ப்பது எப்படி என தெரிந்து கொள்ள, இருவரின் பிறந்த தேதி, மாதம், வருடத்தினை கொடுத்து, அவற்றின் கூட்டு எண்கள் மற்றும் பெயர் கூட்டு எண்கள் இடையே உள்ள திருமண உறவின் பலனை இலவசமாக பார்க்க.

எண் ஜோதிட பொருத்தம் எனும் பெயர் பொருத்தம், பிறந்த தேதி பொருத்தம் இரண்டுக்கும் உரிய, எண் கணித ஜோதிட திருமண பொருத்தம் பார்க்க.

திருமண பொருத்தம்

திருமணமாகாமல் சேர்ந்து வாழ விரும்புகிறவர்களும், எண் ஜோதிட பொருத்தம் எவ்வாறு உள்ளதென தெரிந்து கொள்ளலாம்.

உங்கள் இருவரினதும் பெயர், பிறந்த தேதி ஆகியவற்றை கொடுத்து எண் சாஸ்திர பிரகாரம் திருமண பொருத்தம் எவ்வாறு உள்ளது என்பதனை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

தமிழ் சித்தர்களால் எழுதப்பட்ட தமிழ் ஜோதிடம் பிரகாரம் ஜாதக பொருத்தம் பார்த்து திருமண செய்வது என்பது சிறந்ததே. எனினும் அண்மைக் காலங்களில் எண் ஜோதிட திருமண பொருத்தம் மிகவும் பிரபலம் அடைந்து வருகிறது.

நீங்களும் எண் ஜோதிடம் பார்க்க வேண்டுமெனில், உங்கள் பிறந்த தேதி, மாதம், வருடம் மற்றும் பெயரினை ஆங்கிலத்தில் இடைவெளி இல்லாமல், பிறப்பு அத்தாட்சி பத்திரத்தில் உள்ளவாறு உள்ளிடவும்.

எண் கணித திருமண பொருத்தம் பார்க்க

பிறந்த தேதி எண், தேதி மாதம் வருடம் ஆகியவற்ரின் கூட்டு எண், பெயரின் எண் அனைத்தும் இருவரது திருமண வாழ்வில் எவ்வாறான பலனை கொடுக்கும் என்பதனை இப்பொழுதே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

பெண்ணின் விபரம்
பெயர்
   
பிறந்த தேதி
     
ஆணின் விபரம்
பெயர்
   
பிறந்த தேதி
     

ஜாதக பொருத்தம்

இலவச ஜோதிடம்
திருமண பொருத்தம் பார்க்க தேவையான ஜாதக பொருத்தம் உண்டா? தோஷம் இருப்பின் இருவருக்கும் பொருந்துகிறதா? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

திருமண பொருத்தம்

திருமண பொருத்தம் பார்க்க தேவையான ஜாதக பொருத்தம் உண்டா? அத்துடன் தோஷம் இருப்பின் அவை இருவருக்கும் பொருந்துகிறதா? இப்பொழுதே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இலவசம்.

ஜாதக பொருத்தம் உண்டா? பாருங்கள் திருமண பொருத்தம் பாருங்கள்.
 

ராசி பொருத்தம்

இலவச ஜோதிடம்
இராசி பொருத்தம் என்பது 13 வகையான திருமண பொருத்தங்களில் ஒன்று

இராசி பொருத்தம் பார்க்க

இராசி பொருத்தம் என்பது தமிழ் ஜோதிடம் அறிவுறுத்தும் 13 வகையான ஜாதக பொருத்தங்களில் ஒன்று.

உங்கள் இருவருக்கும் இராசி பிரகாரம் திருமண பொருத்தம் உண்டா? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

திருமண இராசி பொருத்தம் ராசி பிரகாரம் திருமண பொருத்தம் உண்டா என தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.