யோனி பொருத்தம் என்பது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் உடலுறவு கொள்ளும் போது ஏற்படும் இன்பத்தின் தன் நிறைவாகும். இத் தன் நிறைவானது இருவரின் ஜன்ம நட்சத்திரத்தினை பொறுத்தது.

சிற்றின்ப பொருத்தம், காதல் பொருத்தம் என கருதப்படும் யோனி பொருத்தம் உள்ளதா, தெரிந்து கொள்க.

பெண்
நாடு
  Processing
 
   
 
 
ஆண்
நாடு
  free love astrology
 
   
 
 
     
 

தமிழ் ஜோதிட பிரகாரம் யோனி பொருத்தம் முக்கியமான திருமண பொருத்தங்களில் ஒன்று இல்லை என்றாலும் சிற்றின்ப வாழ்க்கைக்கு மிக முக்கியமானதாகும்.

யோனி பொருத்தம் திருமண பொருத்தங்களில் ஒன்று. சிற்றின்ப பொருத்தம், காதல் பொருத்தம் உள்ளதா.

ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்திற்கும் ஒவ்வொரு மிருகத்தின் யோனியினை தொடர்பு செய்து தமிழ் ஜோதிடத்தில் பொருத்தம் கொடுக்கபட்டுள்ளது.

திருமண பொருத்தம் பார்க்கும்போது, ஜாதகத்தில் தாம்பத்திய உறவிற்கு தேவையான யோனி பொருத்தம் உள்ளதா என்றும் ஜோதிடர் கணித்து கூறுவார்.

இருவருக்கும் யோனி பொருத்தம் என அழைக்கப்படும் காதல் பொருத்தம் உண்டா? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

நீங்களும் யோனி பொருத்தம் பாருங்கள்

உங்கள் இருவரினதும் பிறந்த நேரம், தேதி, இடம் ஆகியவற்றை கொடுத்து இருவருக்கும் யோனி பொருத்தம் என அழைக்கப்படும் காதல் பொருத்தம் உண்டா? தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இலவசம்.

ராசி பொருத்தம்

இலவச ஜோதிடம்
இராசி பொருத்தம் என்பது 13 வகையான திருமண பொருத்தங்களில் ஒன்று

இராசி பொருத்தம்

இராசி பொருத்தம் என்பது தமிழ் ஜோதிடம் அறிவுறுத்தும் 13 வகையான ஜாதக பொருத்தங்களில் ஒன்று.

இருவருக்கும், இராசி பிரகாரம் திருமண பொருத்தம் உண்டா? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

திருமண இராசி பொருத்தம் ராசி பிரகாரம் திருமண பொருத்தம் உண்டா என தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
 

பெயர் பொருத்தம்

இலவச ஜோதிடம்
எண் ஜோதிட பிரகாரம் திருமணம் செய்ய விரும்பும் இருவருக்கிடையே உள்ள எண் ஜோதிட திருமண பொருத்தம் என்ன என்பதனை இப்பொழுதே அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

எண் ஜோதிட திருமணப் பொருத்தம்

எண் ஜோதிடம் பிரகாரம் எண் ஜோதிட திருமண பொருத்தம் உண்டா?

இருவரின் பெயர் மற்றும் பிறந்த தேதிக்கு உரிய எண்கள், திருமண உறவின் பலன் பற்றி இலவசமாக தெரிந்து கொள்க.

பெயர் மற்றும் பிறந்த தேதிக்கு உரிய எண்கள், திருமண உறவின் பலன் பற்றி என்று சொல்கிறது. இலவசமாக தெரிந்து கொள்க. பெயர் பொருத்தம்