யோனி பொருத்தம் என்பது திருமண பொருத்தங்களில் ஒன்று. சிற்றின்ப பொருத்தம், காதல் பொருத்தம் என கருதப்படும் யோனி பொருத்தம் உள்ளதா, தெரிந்து கொள்க.

யோனி பொருத்தம் திருமண பொருத்தங்களில் ஒன்று. சிற்றின்ப பொருத்தம், காதல் பொருத்தம் என கருதப்படும் யோனி பொருத்தம் உள்ளதா, தெரிந்து கொள்க.

யோனி பொருத்தம்

யோனி பொருத்தம் என்பது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் உடலுறவு கொள்ளும் போது ஏற்படும் இன்பத்தின் தன் நிறைவாகும். இத் தன் நிறைவானது இருவரதும் ஜன்ம நட்சத்திரத்தினை பொறுத்தது.

ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்திற்கும் ஒவ்வொரு மிருகத்தின் யோனியினை தொடர்பு செய்து தமிழ் ஜோதிடத்தில் பொருத்தம் கொடுக்கபட்டுள்ளது. திருமண பொருத்தம் பார்க்கும்போது, ஜாதகத்தில் தாம்பத்திய உறவிற்கு தேவையான யோனி பொருத்தம் உள்ளதா என்றும் ஜோதிடர் கணித்து கூறுவார்.

தமிழ் ஜோதிட பிரகாரம் யோனி பொருத்தம் முக்கியமான திருமண பொருத்தங்களில் ஒன்று இல்லை என்றாலும் சிற்றின்ப வாழ்க்கைக்கு மிக முக்கியமானதாகும்.

இருவருக்கும் யோனி பொருத்தம் என அழைக்கப்படும் காதல் பொருத்தம் உண்டா? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

நீங்களும் யோனி பொருத்தம் பாருங்கள்

உங்கள் இருவரினதும் பிறந்த நேரம், தேதி, இடம் ஆகியவற்றை கொடுத்து இருவருக்கும் யோனி பொருத்தம் என அழைக்கப்படும் காதல் பொருத்தம் உண்டா? தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இலவசம்.

அவசியம் *
பெண்
நாடு
  Processing
 
       
 
 
அவசியம் *
ஆண்
நாடு
  free love astrology
 
       
 
 
     

ராசி பொருத்தம்

இலவச ஜோதிடம்
இராசி பொருத்தம் என்பது 13 வகையான திருமண பொருத்தங்களில் ஒன்று

இராசி பொருத்தம்

இராசி பொருத்தம் என்பது தமிழ் ஜோதிடம் அறிவுறுத்தும் 13 வகையான திருமண பொருத்தங்களில் ஒன்று.

திருமண பொருத்தம் பார்க்க வேண்டிய ஆண், பெண் இருவரின் இராசிகளை தெரிவு செய்து, இராசி பிரகாரம் திருமண பொருத்தம் உண்டா? என தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இலவசம்.

திருமண இராசி பொருத்தம் ராசி பிரகாரம் திருமண பொருத்தம் உண்டா என தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
 

பெயர் பொருத்தம்

இலவச ஜோதிடம்
எண் ஜோதிட பிரகாரம் திருமணம் செய்ய விரும்பும் இருவருக்கிடையே உள்ள எண் ஜோதிட திருமண பொருத்தம் என்ன என்பதனை இப்பொழுதே அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

எண் ஜோதிட பொருத்தம்

எண் ஜோதிட பிரகாரம் திருமணம் செய்ய விரும்பும் இருவருக்கிடையே உள்ள எண் ஜோதிட திருமண பொருத்தம் என்ன என்பதனை இப்பொழுதே அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

இருவரின் பெயர் மற்றும் பிறந்த தேதிக்கு உரிய எண்கள், திருமண உறவின் பலன் பற்றி என்று சொல்கிறது. இலவசமாக தெரிந்து கொள்க.