ஜாதகம்

தமிழில் ஜாதகம் பார்க்க, ராசி, நவாம்ச, ஜாதக கட்டம் கணிக்க, நட்சத்திரம் ராசி பலன்கள் அறிய, இலவச தமிழ் ஜோதிடம் இணைய தளம்.

தமிழில் ஜாதகம் பார்க்க, ராசி, நவாம்ச, ஜாதக கட்டம் கணிக்க, நட்சத்திரம் ராசி பலன்கள் அறிய, இலவச தமிழ் ஜோதிடம் இணைய தளம்.

ஒருவரின் ஜாதகம் இருந்தால் மட்டுமே, அவரின் ஜாதக அமைப்பின் அடிப்படையில் யோகங்கள் எதெல்லாம் உண்டோ என அறிந்து, ஜாதக கட்டம் விளக்கம் அதாவது ஜாதக பலன் கூறமுடியும்.

ஜாதகம் என்பது நீங்கள் பிறக்கும்போது எந்தெந்த கிரகம் எந்த வீட்டில் இருந்தது என காண்பிக்கும் ஜாதக கட்டம், ஜாதக குறிப்பு, தசா புத்தி ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாகும்.

ஒரு ஜாதகத்தினை பார்த்து அதனை பணக்காரன் ஜாதகம், கோடீஸ்வரர் ஜாதகம், புகழ் பெரும் ஜாதகம் என பல வகையாக கூற காரணம் அவற்றின் கிரக அமைப்பாகும்.

எமது தமிழ் ஜாதகம் சாப்ட்வேர் (மென்பொருள்), உங்கள் பிறந்த நேரம், தேதி, இடம் ஆகியவற்றை உள்வாங்கி, உங்கள் ஜாதகம் அவற்றின் பலன் என அனைத்தையும் உடனுக்குடன் வழங்குகிறது.

நாம் வழங்கும் ஜாதகத்தில் இராசி கட்டம், நவாம்ச கட்டம், ஜாதக குறிப்புகள், தசா புத்தி காலம், தோஷ கணிப்புகள் ஜாதக பலன்கள் அனைத்தும் உள்ளடங்கும்.

அவ்வாறு வழங்கப்படும் ஜாதகம், அவற்றின் ஜாதக கணிப்புகள், குறிப்புகள் அனைத்தும் தமிழ் ஜோதிடம் பிரகாரம் திருக்கணித பஞ்சாங்கம் மற்றும் லாஹிரி அயனாம்சம் கணிப்புகளின் அடிப்படையில் கணிக்க பட்டவையாகும்.

தமிழ் ஜாதகம்

தமிழ் ஜாதகம் கணிப்பது எப்படி, ஜாதகம் பார்ப்பது எப்படி, ஜாதக பலன்கள் பார்ப்பது எப்படி, என்ற கவலையே வேண்டாம். ஜாதகம் பார்க்க தேவையான பிறந்த தேதி, நேரம், பிறந்த இடம் தெரியுமானால், ஜாதகத்தினை நீங்களே கணித்து கொள்ளலாம்.

உங்கள் இலவச ஜாதகம், ஜாதக பலன் கூற தேவையான ஜாதக குறிப்பு, ஜாதகம் கட்டங்கள் உள்ளடக்கியவை. முக்கியமாக, ராசி நவாம்ச கட்டம், தசா புக்தி கணிப்புகள், நட்சத்திரம், ராசி, இலக்கினம் அனைத்தும் உள்ளடங்கும்.

அத்துடன் செவ்வாய் தோஷம், சர்ப்ப தோசம் போன்ற தோஷ கணிப்புகள், மற்றும் கிரகங்களின் பலம் என்று அழைக்கப்படும், நீசம், உச்சம், நட்பு போன்ற ஜாதக குறிப்புகளையும் உள்ளடக்கியவை.

பிறந்த ஜாதகம் கணிக்க

பிறந்த தேதி நேரம் வைத்து ஜாதகம்

பிறந்த தேதி நேரம் வைத்து ஜாதகம் கணிக்க, உங்கள் பிறந்த நேரம், தேதி, இடத்தினை உள்ளிட்டு இப்பொழுதே இலவசமாக தமிழ் ஜோதிடம் முறையில் கணிக்கவும்.

அவசியம் *

பெயர்
பால்
   
நாடு
  Processing
       
 
     

ஜாதக பொருத்தம்

இலவச ஜோதிடம்
திருமண பொருத்தம் பார்க்க தேவையான ஜாதக பொருத்தம் உண்டா? அத்துடன் தோஷம் இருப்பின் அவை இருவருக்கும் பொருந்துகிறதா? இப்பொழுதே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இலவசம்.

திருமண பொருத்தம்

திருமண பொருத்தம் பார்க்க தேவையான ஜாதக பொருத்தம் உண்டா? அத்துடன் தோஷம் இருப்பின் அவை பொருந்துகிறதா? தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இலவசம்.

 

யோகங்கள்

இலவச ஜோதிடம்
ஜாதகத்தில் உள்ள யோகங்கள் எவை, தெரிந்து கொள்க.

ஜாதகத்தில் உள்ள யோகங்கள்

யோகங்கள் பல, அவற்றில் கோடீஸ்வரர் யோகம், அரசியல் வெற்றி, அழகான மனைவி என ஜாதகத்தில் உள்ள யோகங்கள் எவை, தெரிந்து கொள்க.

அவ்வாறன யோகம் என்ன பலன் கொடுக்கும் என அறிய, உங்கள் பிறந்த நேரம், தேதி மற்றும் இடம் ஆகியவற்றை உள்ளிடவும்.

இலவச யோக பலன் யோகங்கள் எவை, தெரிந்து கொள்க.