ஜாதக யோகங்கள், தோஷங்கள் எவை, ஜாதக யோக பலன்கள் என்ன, கிரகங்கள் தரும் பலன் என்ன, யாருக்கு என்ன யோகம், என்ன பலன் தெரிந்து கொள்க.

ஜாதகத்தில் யோகங்கள் தோஷங்கள் எவை, ஜாதக யோக பலன்கள் என்ன, கிரகங்கள் தரும் பலன் என்ன, யாருக்கு என்ன யோகம், என்ன பலன் தெரிந்து கொள்க.

யோகம் என்றால் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கிரகங்கள் இணைவதனால் ஏற்படும் யோக பலன் என்பதனை குறிக்கும். அவ்வாறான கிரக இணைப்புகள் நற்பலனையும் தரலாம், அல்லது அதற்கு எதிரான பலனையும் தரலாம்.

ஜாதக யோகங்கள், அதற்குரிய கிரக அமைப்பு எவ்வாறு உள்ளது என தெரிந்து கொண்டால் வாழ்க்கையில் செல்வம், காதல், குடும்ப வாழ்க்கை, சொத்து சுகம், தொழில், புகழ், கல்வி, இன்பம், ஆகியன எவ்வாறு அமையும், அவற்றின் தாக்கங்கள் எவ்வாறு இருக்கும் என கூறலாம்.

ஜாதகத்தில் உள்ள யோகங்கள்

ஜாதகத்தில் உள்ள யோகங்கள் மூலம், நீங்கள் கோடிஸ்வரர் ஆக முடியுமா, அரசியலில் வெற்றி காண்பீர்களா, அழகிய மனைவி / கணவன் கிடைக்குமா, பெயரும் புகழும் கிடைக்குமா போன்ற கேள்விகளுக்கு உரிய பதில் என்னவென்று அறிய முடியும்.

தமிழ் ஜோதிடத்தில் நூற்றுக்கணக்கான யோகங்கள் உண்டு, அவற்றில் எந்த யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. ஒரு மனிதனின் ஜாதகத்தில் நிற்சயமாக ஏதோ ஒரு வகையான நல்ல பலன் கொடுக்கும் யோகம் நிற்சயம் இருக்கும்.

யோகம் பலன்கள்

கிரகங்கள் தரும் யோகங்கள் எவை, யோகம் பலன்கள் என்ன? இப்பொழுதே இலவசமாக தெரிந்து கொள்ளவும்.

அவ்வாறு உங்கள் ஜாதகத்தில் கிரகங்கள் தரும் யோகங்கள் எவை, யோகம் பலன்கள் என்ன? இப்பொழுதே இலவசமாக தெரிந்து கொள்ளவும்.

ஜாதக யோகங்கள் எவை எல்லாம் உண்டு. என்ன பலன் கொடுக்கும். தமிழில் ஜாதக யோகங்கள் கணிக்க, உங்கள் பிறந்த நேரம், தேதி மற்றும் இடம் ஆகியவற்றை கீழே உள்ளிடவும்.

அவசியம் *
பெயர்
பால்
   
நாடு
  Processing
       
 
 
     

ஜாதக பொருத்தம்

இலவச ஜோதிடம்
திருமண பொருத்தம் பார்க்க தேவையான ஜாதக பொருத்தம் உண்டா? அத்துடன் தோஷம் இருப்பின் அவை இருவருக்கும் பொருந்துகிறதா? இப்பொழுதே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இலவசம்.

திருமண பொருத்தம்

திருமண பொருத்தம் பார்க்க தேவையான ஜாதக பொருத்தம் உண்டா? அத்துடன் தோஷம் இருப்பின் அவை இருவருக்கும் பொருந்துகிறதா? இப்பொழுதே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இலவசம்.

ஜாதக பொருத்தம் உண்டா? பாருங்கள் திருமண பொருத்தம் பாருங்கள்.
 

ராசி பொருத்தம்

இலவச ஜோதிடம்
இராசி பொருத்தம் என்பது 13 வகையான திருமண பொருத்தங்களில் ஒன்று

இராசி பொருத்தம் பார்க்க

இராசி பொருத்தம் என்பது தமிழ் ஜோதிடம் அறிவுறுத்தும் 13 வகையான ஜாதக பொருத்தங்களில் ஒன்று.

உங்கள் இருவருக்கும் இராசி பிரகாரம் திருமண பொருத்தம் உண்டா? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

திருமண இராசி பொருத்தம் ராசி பிரகாரம் திருமண பொருத்தம் உண்டா என தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.