பெயர் முதல் எழுத்து எது, குழந்தையின் நாம நட்சத்திரப்படி குழந்தைக்கு பெயர் வைப்பது எப்படி, பெயர் வைக்கும் முறை, இலவசமாக தெரிந்து கொள்க.

பிறந்த நேரம் வைத்து ராசி நட்சத்திரம் ஏற்ப பெயர் முதல் எழுத்து இருக்க வேண்டும் என்பதனையே தமிழ் ஜோதிடம் வலியுறுத்துகிறது.

ஆண் குழந்தை பெயர், பெண் குழந்தை பெயர் இரண்டிற்கும், பெயர் தேட முன், குழந்தையின் நட்சத்திரம் அதன் பாதம் அறிந்து, அதற்குரிய தமிழ் எழுத்து எது என தெரிந்து தமிழ் ஜோதிடப்படி குழந்தைக்கு பெயர் சூட்டுவதே சிறப்பாகும்.

பெயர் முதல் எழுத்து எது, குழந்தையின் நாம நட்சத்திரப்படி குழந்தைக்கு பெயர் வைப்பது எப்படி, பெயர் வைக்கும் முறை, இலவசமாக தெரிந்து கொள்க.

உதாரணமாக, அனுஷ நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்தில் பிறந்தவர்க்குரிய பெயர் " நி " என்ற எழுத்தில் ஆரம்பிக்க வேண்டும். " நி " என்ற எழுத்தில் ஆரம்பிக்கும் பெயர் " நித்தியானந்தன் ".

பிறந்த குழந்தைக்கு ஜாதகம் கணிக்க, குழந்தை பிறந்த நேரம் இடம் தேதியை வைத்து பெயர் வைப்பது எப்படி, பெயர் முதல் எழுத்து எது என திருக்கணித பஞ்சாங்கம் பிரகாரம் கணித்து கொள்ளுங்கள்.

குழந்தையின் நட்சத்திரம், பாதம், பெயரிற்குரிய அக்ஷரம் அதாவது பெயர் வைக்க நட்சத்திரத்துக்கான முதல் எழுத்து ஆகிய மூன்றையும் தமிழ் பஞ்சாங்கத்தினை பயன்படுத்தி, தமிழ் ஜோதிட சாஸ்திர முறைப்படி கணித்து தெரிந்து கொள்ளவும்.

பெயரின் முதல் எழுத்து, நட்சத்திரம், பாதம் கணிப்பு

திருக்கணித பஞ்சாங்கம் பிரகாரம், பிறந்த ஜாதகம் கட்டம் மற்றும் குழந்தையின் நட்சத்திரம், இராசி ஆகியவற்றை கணித்து கொள்ளுங்கள்.

பெயர் முதல் எழுத்து எந்த எழுத்தில் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என தெரிந்து கொள்ள குழந்தையின் பிறந்த இடம், தேதி, நேரத்தினை கீழே உள்ளிடவும். குழந்தையின் நட்சத்திரம் பாதம் எவை என கணித்து அதற்கு ஏற்ப பெயரின் ஆரம்ப எழுத்து எது என இலவசமாக அறிந்து கொள்க.

அவசியம் *
பால்
   
நாடு
Processing  
       
 
 
      

யோகங்கள்

இலவச ஜோதிடம்
ஜாதக யோகங்கள், தோஷங்கள் எவை, ஜாதக யோக பலன்கள்

ஜாதகத்தில் உள்ள யோகங்கள்

ஜாதக யோகங்கள், தோஷங்கள் எவை, ஜாதக யோக பலன்கள் என்ன, கிரகங்கள் தரும் பலன் என்ன, யாருக்கு என்ன யோகம், என்ன பலன் தெரிந்து கொள்க.

யோக பலன்கள், கிரகங்கள் தரும் பலன். ஜாதக யோகங்கள், தோஷங்கள், ஜாதக யோக பலன்கள் எவை தெரிந்து கொள்க.
 

எண் ஜோதிடம்

இலவச ஜோதிடம்
எண் ஜோதிட பலன் என்ன சொல்கிறது. தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

எண் ஜோதிட பலன்

பிறந்த குழந்தைக்கு பெயர் சூட்டுவதற்கு உரிய பெயரின் முதல் எழுத்து எது என்று அறிவதற்கு தமிழ் ஜோதிடம் பயன்படுத்தபடுகிறது.

எனினும் பெயரின் எண் ஜோதிட பலன் என்ன?. தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

எண் ஜோதிடம் என்ன சொல்கிறது எண் கணித ஜோதிடம் பார்.